Spolupracujeme

Stran spolupráce poskytujeme též právní služby klientkám obecně prospěšné organizace Women for women, o které se více dozvíte zde.

....


V rámci spolupráce s webovým portálem epravo.cz publikujeme odborné články, které naleznete zde.