Naši lidé

VÁŠ ÚSPĚCH JE PRO NÁS MOTIVACÍ

Mgr. Denisa Kartusová, advokát

Mgr. Denisa Kartusová působí v advokátní praxi již od dob svého vysokoškolského studia. V rámci studia na vysoké škole se její zájem ubíral především k oblastem práva rodinného a trestního, když v roce 2013 zakončila studium obhajobou diplomové práce z oblasti trestního práva na téma "Důkazní využití pachových stop". Od roku 2018 je advokátem zapsaným pod evidenčním číslem 17919 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. v současnosti je řídícím společníkem advokátní kanceláře Kartusová Legal. V praxi se zabývá zejména právem rodinným a trestním. 

Mgr. Bc. Tomáš Vanča, advokátní koncipient

 

Pozice

 • Advokát, řídící společník a jednatel v Kartusová Legal

Specializace

 • Rodinné právo
 • Trestní právo

Vzdělání

 • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor právo a právní věda, titul Mgr. 

Předchozí zkušenosti

 • od 1/2020 - Kartusová Legal, pozice řídící společník a jednatel
 • od 1/2018 do 1/2020 - AK Hrdá s.r.o., pozice advokát
 • od 8/2015 - do 1/2018 - AK JUDr. Lucie Hrdé, pozice advokátní koncipient
 • od 2/2015 - do 8/2015 - AK JUDr. Markéta Sládková, pozice advokátní koncipient
 • od 3/2014 - do 2/2015 - AK JUDr. Nedbalová / Tučková / Partneři, pozice advokátní koncipient

Jazyky

 • český
 • anglický 

 

Pozice

 • Advokátní koncipient

Specializace

 • Trestní právo
 • Rodinné právo
 • Správní právo
 • Občanské právo

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, obor Právo a právní věda, titul Mgr.
 • Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Ekonomie, titul Bc.

Předchozí zkušenosti

 • od 3/2023 - Kartusová Legal, pozice advokátní koncipient 
 • od 5/2022 - do 12/2022 - Solers Legal, pozice advokátní koncipient 

Jazyky

 • český
 • anglický 

Mgr. Bc. Tomáš Vanča je advokátní koncipient s bohatými zkušenostmi z různých oborů práva. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval stáže v advokacii i na Nejvyšším správním soudu v Brně. Získal magisterský titul za práci na téma náhrady nemajetkové újmy obětem trestného činu znásilnění. V současné době pokračuje v doktorském studiu na Katedře národního hospodářství, kde se specializuje na trestní právo a trestní politiku s důrazem na postavení obětí trestné činnosti v trestním řízení. Ve své praxi advokátního koncipienta se zaměřuje komplexní právní poradenství klientům, jeho primárním obory jsou však právo trestní, rodinné, občanské a správní.