Advokátní kancelář

CHRÁNÍME VAŠE PRÁVA

S čím Vám můžeme pomoci?

y

Rodinné právo

Právní servis týkající se rozvodu manželství, vypořádání společného majetku, úpravy poměrů dětí, výživného na zletilé i nezletilé děti, agendu předmanželských smluv a mnoho dalšího

Trestní právo

Právní servis týkající se podání vysvětlení či svědecké výpovědi, obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení, zejména pak právní zastoupení zvlášť zranitelných objetí trestných činů, osob zúčastněných a poškozených při uplatňování nároků v trestním řízení a další

Občanské právo

Právní servis v oblasti věcných práv, převody vlastnictví, zadržovacího a zástavního právo, práva odpovídající věcným břemenům, vymáhání pohledávek, uplatňování práv z titulu odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení a další

Obchodní právo

Komplexní právní poradenství v oblasti obchodních závazkových vztahů, příprava a posouzení smluvní dokumentace. Právní poradenství podnikatelům, poskytování právních služeb v oblasti zakládání obchodních společností, družstev a další

Kde nás najdete?

.

Mgr. Denisa Kartusová, advokát

Vodičkova 791/41, PSČ: 110 00

+420 777 228 557

kartusova@kartusovalegal.cz